ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ

από ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Τιμοκατάλογοι εστιατορίων αδιάβροχοι. Κατασκευάζονται από πλαστικό φύλλο που εκτυπώνεται και έχετε την δυνατότητα να τοος πλένετε.